brenninger

Jomfruland hytteeierforening jobber kontinuerlig med å utbedre tilbudet til hyttefolket, og samarbeider tett med vellet på øya for å få til de beste og rimeligste løsningene.

HJERTESTARTER
Hjertestarteren finnes i gangen på Velhuset. AMK-sentralen i Vestfold og Telemark vet om dette, og vil ringe kontaktpersoner på øya ved behov. Den er offisielt registrert, som alle hjertestartere skal være.
Liste med navn på kontaktpersoner finnes hos brannvakta i Kragerø. Det er ingen mobiltelefon/vakttelefon ordning.

BRANNVIFTER
I samarbeid med Jomfruland vel vil vi til sommeren tilby å distribuere ut brannvifter, og prisen for viftene er på kr 500,-.

INTERNETT
Internettilknytningen til Jomfruland har ikke vært tilfredsstillende, men vi har nå fått et tilbud fra Kragerø Energiverk vedrørende bredbånd/TV, jf vedlagte og http://www.kebas.no/.

Som sees så går tilbudet går ut på en engangs etable­ringskostnad på kr 3.869,-, og at det abonneres for minimum 6 måneder første år med en månedsleie på kr 518,-. Deretter er det krav til abonnement minimum 3 måneder for hvert av de påfølgende år. Forutsetningen for tilbudet er at foreningen innen 1. juli klarer å skaffe til veie 50 interessenter med hensyn til tilkobling, og vi vil derfor be om at de som er interessert meddeler dette til Terje Løkstad med e-postadresse: terje@totalprosjekt.as.

SØPPELSTATIV
Det arbeides videre med et bedre system m.h.t. søppelstativ, og Kragerø kommune skal nå i samarbeid med de respektive grunneiere utarbeide et avtaleutkast m.h.t. hvor de permanente søppelkassene skal være.