JHF er en selveiende og frittstående forening med personlige medlemmer, med formål å arbeide for å ivareta hytteeiernes felles interesser på Jomfruland i Kragerø kommune og andre offentlige instanser. JHF skal arbeide for å ivareta Jomfruland sin egenart som natur og rekreasjons område, samtidig som betingelsene for fortsatt fast bosetting og et levedyktig lokalsamfunn ivaretas i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.  For å nå disse formålene skal foreningen søke å samarbeide med andre sammenslutninger, offentlige instanser og de fastboende på Jomfruland.