Det har de siste 20 årene vært diverse reguleringsplaner, som har omfattet konkrete deler av Jomfruland. JHF har vært høringsinstans i noen av reguleringssakene og har gjennom dette kommet med innspill, som har ivaretatt interessene til de berørte hytteeierene.

Medlemmer kan bli kvitt større hytteavfall, hvitevarer, møbler etc på den årlige Rusken aksjonen i regi av JHF. Medlemmene mottar 4-5 medlemsbrev i året  med utklipp av aktuellt stoff om Jomfruland og Kragerøskjærgården. En  informasjonfolder blir også  sendt ut,  med åpningstider for butikk/Haga vertshus pluss telefoner til diverse tjenester.