Kjære medlem,

Sommeren har jo kommet for fullt allerede med vær og temperatur langt over det som er vanlig for mai. For mange av oss betyr det at vi gjerne skulle ha vært enda mer på Jomfruland enn det vi får tid til, men det blir sikkert mange fine dager fremover også.

Økt bruk av hyttene betyr også større trafikk på fergene, særlig i helgene. I den forbindelse vil styret oppfordre våre medlemmer til å begrense bilbruk så mye som mulig, og dersom man har med bil ut på øya er det viktig at vi overholder regelen om at bilen ikke skal kjøres ned til fergeleiet på Åsvik tidligere enn 30 minutter før fergeavgang!

Styret har også hatt to styremøter i løpet av våren så langt, og vi vil gjerne informere om følgende:

Innkalling Årsmøte 2018
Årsmøtet for JHF vil i 2018 bli lørdag 14. juli klokken 17.00 på Velhuset, altså samme tidspunkt som i 2017! Vi håper som vanlig at alle medlemmer stiller opp på årsmøtet! Fullstendig saksliste vil bli sendt ut i god tid før møtet. Forslag til saker må være styret ihende innen 20. juni.

Rusken 2018
Rusken aksjon 2018 går av stabelen 20/21 juli. Medlemmer kan sette ut merket avfall fredag 20 juli fra klokken 16.00. Husk at vi ikke tar med hvitevarer, og ikke malingrester eller byggevarer. Avfallet vil bli hentet lørdag 21 juli mellom 10.00 og 15.00. Som alltid trenger vi noen frivillige som kan hjelpe oss 3-4 timer lørdag 21 juli, så vennligst kontakt Christoffer Haarbye (cahaarbye@getmail.no) eller Terje Løkstad (terje.lokstad@totalprosjekt.as) dersom du kan hjelpe til.

Dugnad utvalgte kulturlandskap
Arbeidsutvalget for utvalgte kulturlandskap vil også i år arrangere en dugnad, og i år vil dette skje mandag 16. juli klokken 12.00. som vanlig oppfordrer vi våre medlemmer til å delta på dugnaden.

Glad i Jomfruland?
Fellesarrangementet for å skape større engasjement blant alle grupper på øya går av stabelen søndag 29. juli klokken 15.00 på Velhuset. Hytteeiere, fastboende, campinvogneiere og andre som har en tilknytning til denne vakre øya er alle i målgruppen. Det blir et åpnet møte med påfølgende sosialt samvær. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom organisasjonene som er på Jomfruland: Vellet, Landbrukslaget, Hytteeierforeningen, Utvalgte kulturlandskap Jomfruland Stråholmen og Nasjonalparken. Alle er velkommen, og påmelding skjer til John Lauring Pedersen, john@opinion.no

Renovasjon
Søppelcontainere har vært utsatt på alle oppstillingsplasser fra påsketider. Styret vil gjøre sitt beste for å følge opp at renovasjonsordningen fungerer som forutsatt. Forøvrig er vi særlig fornøyd med utformingen av avfallstasjonen på Aasvik, og er i dialog med kommunen om en slik utforming også kunne være aktuell ved Brannstasjonen, men kommunen har begrensede midler til rådighet, så om og når dette kan skje er fortsatt usikkert.

Brunsnegler
Temaet har vært tatt opp flere ganger på Årsmøtet, og styret har vært i dialog med vellet om dette problemet. Generelt er det skepsis til bruk av kjemikalier, men styret har gjort seg noen betraktninger hva som kan gjøres, se vedlagt informasjonsskriv. Dette blir også eget punkt på årsmøtet i juli.

Til slutt ønsker vi alle våre medlemmer en riktig god sommer, og vel møtt på årsmøtet i juli!

Fra styret

Thomas Vogth-Eriksen
Leder