Jomfruland hytteeierforening vil også i 2018 gi økonomisk støtte til kulturarrangement på opptil 6 000 kroner. Med dette fondet så ønsker foreningen å bidra med noe positivt til øya. Hvem som helst kan søke, men kulturbidraget skal vises på Jomfruland til glede for øyas brukere. Vi ønsker å være med og spre kulturopplevelser for store og små. Send inn en kortfattet søknad før 20. juni 2018 til Thomas Vogth-Eriksen på mail: Thomas.Vogth-Eriksen@dnvgl.com